Stenger to bruer i Trondheim for rehabilitering

Frem til høsten skal Bane Nor, Statens vegvesen og Consolvo rehabilitere Nidelv og Skansen bruer i Trondheim.