Vil flytte Ocean Space Centre til Ladejarlen

De gigantiske planene for nybygg på Tyholt har skapt motstand blant naboene i området.  Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

- Er det fornuftig å legge Ocean Space Centre ved Ladejarlen?