Trafikkulykke på Fosen

Politiet i Trøndelag melder om en trafikkulykke i Vallersund på Fosen.