Rømt oppdrettslaks: - Tidenes verste rømningssituasjon

I slutten av august rømte i underkant av 39 000 laks fra oppdrettsanlegget til Midt-Norsk Havbruk AS på Dolma i Nærøysund kommune i Trøndelag.