Nytt grønt lys for utvidelse av Samfundet

Slik ser Eggen arkitekter for seg nybygget bak det gamle Studentersamfundet. ILLUSTRASJON: EGGEN ARKKITEKTER 

Bygningsrådet behandlet tirsdag den planlagte utbyggingen i Elgeseter gate 1 og Klostergata 9 i Trondheim. Dette er utvidelsen av Studentersamfundet østover på den gamle fengselstomta. Utvidelsen innebærer 4 800 kvadratmeter tilbygg fordelt over flere etasjer.