Åpner problembru på E6 for tyngre kjøretøy

Stavåbrua har skader på konstruksjonen.  Foto: Morten Antonsen

Det har vært store trafikale problemer knyttet til stengingen av Ståvabrua i Rennebu de siste dagene. Brua ble stengt for kjøretøy som har totalvekt over fem tonn mandag. Den ble senere økt til åtte tonn og er nå økt til 50 tonn.