Av:
  • Bjørge Bondevik
  • og Martin Haugland Andersen

Nødetater rykket ut til trafikkulykke på Flakk

foto
Foto: Richard Sagen