Av:
  • Ann Iren Bævre

Endringer når hurtigbåtterminal bygges om

Foto: Espen Bakken