Av:
  • Margrete Konstad

Krever kontroll av hybelvedtak

SV-politiker i bygningsrådet, Silje Naper Salomonsen. Foto: Christine Schefte

Trond Giske hadde ulovlig hybel i kjelleren på Møllenberg. I februar vedtok politikerne i Trondheim at de kunne godkjenne hyblene, på tross av administrasjonens råd om å si nei til det.

I etterkant har politikere fra SV og Rødt klagd på det politiske vedtaket. Dermed ender hybelsaken nå på bordet til Statsforvalteren i Trøndelag for lovlighetskontroll.

– Vi mener vedtaket bryter med reguleringsplanens formål som er å hindre en økning i utnyttelsesgraden, da vedtaket øker utnyttelsesgraden i tett befolket område, skriver Silje Naper Salomonsen (SV) og viser til politikernes vedtatte mål om å hindre hyblifisering på Møllenberg.

Salomonsen leverte kravet om lovlighetskontroll sammen med varaordfører Mona Berger (SV), Ottar Michelsen (SV) og Roald Arentz (Rødt).

Bygningsrådet behandlet saken i forrige uke. De hadde to valg: Enten ta opp hybelsaken til ny behandling selv, eller stå fast på sitt eget vedtak og sende saken til Statsforvalteren.

I møtet ville alle politikerne, også SV og Rødt, heller sende saken til Statsforvalteren enn å ta den opp til ny behandling i kommunepolitikken.

Siste nytt