Av:
  • Pål Solberg

Denne trønderkommunen har vaksinert alle sine sykehjemsbeboere