Av: Torjus Aune og Kari-Anne Aarvåg

Ungdommer skal ha knust vinduer ved skole