Av:
  • Torjus Aune
  • og Kari-Anne Aarvåg

Ungdommer skal ha knust vinduer ved skole