Av: Frank Cadamarteri

Ti fikk forelegg etter politikontroller