Av: Karoline Ulvnes

Flere meldinger om høye smell i Trondheim i natt