Av:
  • Ann Iren Bævre

Helse Midt-Norge har fått ny kommunikasjons-direktør

Eiliv Flakne går fra Enova til Helse Midt-Norge. Foto: Berre kommunikasjonsbyrå/Enova