Av: Lea Lauvland Longva

Én person fikk førerkort beslaglagt