Av:
  • Lea Lauvland Longva

Én person fikk førerkort beslaglagt