Av:
  • Karoline Ulvnes
  • og Ståle Langørgen

Beboer varslet om hyttebrann