Av: Karoline Ulvnes og Ståle Langørgen

Beboer varslet om hyttebrann