Av:
  • Preben Brækstad

Beslag av førerkort etter å ha kjørt 44 km/t for fort