- Statsråd Borten Moe driver med detaljstyring

foto