Av:
  • Pål Solberg

Fire personer involvert i utforkjøring i Orkland - luftambulanse til stedet