Av:
  • Kjerstin Rabås

Syklist til St. Olav etter sammenstøt med buss

Foto: David Engmo