Av: Simen Granviken

SV vil ha selvbestemt abort til uke 22