Av: Preben Brækstad og Torjus Aune

Sendt til legevakt etter kraftige slag mot hodet