Av: Berit Baumberger

Moskus påkjørt av toget på Dovre