Av:
  • Berit Baumberger

Moskus påkjørt av toget på Dovre