Av:
  • Torjus Aune

Kjørte rundt og skjøt med softgun