Av:
  • Toini Thanem

Alvorlig arbeidsulykke i Trondheim