Av: Hilde Skjesol

Bevilger millioner for å kutte St.Olav-kø

foto
Foto: Christine Schefte