Av:
  • Hilde Skjesol

Bevilger millioner for å kutte St.Olav-kø

Foto: Christine Schefte