Av: Stian Wallum

Krever at også denne gruppen skal få ferieopplevelser

foto
Flere ganger har det vært demonstrert for å bedre tilundet for Boa. Her fra 2020. Foto: Richard Sagen, Adresseavisen