Av:
  • Aagot Opheim

Vil utsette Helseplattformen på nye sykehus

Nytt sykehus: Slik kan det nye sykehuset på Hjelset i Molde bli. Planen var at det skulle åpne med Helseplattformen som journalsystem. Nå er det uvisst. Foto: Helse Møre og Romsdal