Av: Torjus Aune og Leif Arne Holme

Varebil måtte parkere etter meldinger om farlig last på E6

foto