Av:
  • Torjus Aune
  • og Leif Arne Holme (Foto)

Varebil måtte parkere etter meldinger om farlig last på E6