Av:
  • Hilde Skjesol

Stakk av fra drosjeregninga

foto
Flere politibiler på Hammersborg søndag.