Av:
  • Lea Lauvland Longva

Innbrudd i forretning på Lade

foto
Det er en elektronikkbutikk på Lade som er utsatt for innbruddet. Foto: André Liohn