Av: Kristoffer Furberg

Person hentet opp av vannet ved Munkholmen

foto
Båten måtte «leies» i land av Trøndelag Brann- og redningstjeneste etter at føreren hadde falt i vannet. Foto: Espen Bakken