Av: Kari-Anne Aarvåg, Roy Tommy Bråten og Morten Enger

Gårdsbygning brant ned

foto
Det er ikke mulig å redde hovedbygget på gårdsbruket. Foto: Erling Skjervold