Av:
  • Torjus Aune
  • og Ståle Langørgen

Mann til sykehus etter kollisjon på E6 i Trondheim

Jan Erik Buvik, som kjørte forbi ulykkesstedet, forteller at airbager var utløst i personbilen. Foto: Jan Erik Buvik