Av:
  • Hilde Skjesol

Sammenstøt med sparkesyklist