Av: Camilla Kilnes

UP-betjenten mente noe skurret og det viste seg å stemme

foto
Denne motorsykkelen ble stanset i Malvik. Det viser seg at det var satt på kjennemerke som ikke tilhørte dette kjøretøyet. Foto: UP