Av: Berit Baumberger

Stenger tunnel på sentral fylkesvei for øvelse - få muligheter for omkjøring

foto
Bildet er fra en tidligere øvelse i Svølgjatunnelen. Foto: Trøndelag fylkeskommune