Av:
  • Hilde Skjesol

Trafikkulykke på Fosen

Trafikkulykken skjedde på fylkesvei 715 i Indre Fosen. Foto: leser