Av:
  • Kjerstin Rabås

Fylkesvei 710 ble stengt på grunn av ras

foto
Foto: Vegtrafikksentralen Midt.