Av:
  • Kari-Anne Aarvåg

MC-fører nektet å stanse