Av: Norunn Bergesen

Tiendeklassinger får karakterene de har jobbet for