Av:
  • Berit Baumberger

Innringer meldte fra om pågående sykkeltyveri i Trondheim