Av: Balder Jensen

Ni forelegg etter fartskontroll i Levanger