Av:
  • Balder Jensen

Ni forelegg etter fartskontroll i Levanger