Av: Toini Thanem

Ryddet etter steinskred i Verdal