Av:
  • Toini Thanem

Ryddet etter steinskred i Verdal