Av:
  • Torjus Aune,
  • Toini Thanem
  • og Marianne Tønset

Trafikkulykke mellom personbil og lastebil på E6 i Trondheim

foto
Stedet er nå ryddet og åpnet for trafikk. Foto: BERTIL LERNÆS