Av: Torjus Aune, Toini Thanem og Marianne Tønset

Trafikkulykke mellom personbil og lastebil på E6 i Trondheim

foto
Stedet er nå ryddet og åpnet for trafikk. Foto: BERTIL LERNÆS