Av:
  • Børge Sved

Bilfører til sykehus etter utforkjøring