Av: Torun Støbakk

Tre fikk bot etter laserkontroll på E6