Av:
  • Ann Iren Bævre

Bilfører kjørte utfor veien med politi som vitne