Av:
  • Aagot Opheim

Pasientsikkerheten på St. Olav blir sak for Stortinget

Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) tar spørsmål om pasientsikkerhet og Helseplattformen opp i Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB