Av:
  • Malin von Düring
  • og Frank Cadamarteri

28 evakuert fra hus i Trondheim etter røykutvikling